Autorizzazioni

CAT 1 FI01612 24-12-2019
Albo nazionale gestori ambientali CAT. 1
thumbnail of cat-8-autotrasporti-dagnese-08-07-2016
Albo nazionale gestori ambientali CAT. 8
Autotrasporti D'Agnese Srl FI01612 Cat.4 DEL 29/06/2018
Albo nazionale gestori ambientali CAT. 4
thumbnail of FI01612_PR_2023_7564
Albo gestori ambientali Cat. 4 FI 01612
Autotrasporti D'Agnese Srl FI01612 Cat.5 DEL 30/08/2018
Albo nazionale gestori ambientali CAT. 5
thumbnail of INTEGRAZIONE TARGA GH699CL
INTEGRAZIONE TARGA GH699CL
thumbnail of FI01612_PR_2022_18783
INTEGRAZIONE TARGA GH855ZJ

Certificazioni

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 45001:2018
POLITICA del Sistema Integrato
POLITICA del Sistema Integrato
CERT. 9001 AUTOTRASPORTI D'AGNESE SRL
ISO 9001:2015